Rólunk

Az Ózdi Vállalkozói Központ és Incubator Alapítvány 1991.-ben alakult, célja kis- és középvállalkozások induló feltételeit biztosító, azokat javító vállalkozói rendszer létrehozása Ózdon és térségében. Ezeket a célokat a Phare program magyarországi kis- és középvállalkozásokat támogató rendszeréhez kapcsolódva végezzük, mint az MVA országos hálózatának egyik végpontja.

Az országban elsők között alakult meg az Ózdi Vállalkozói Központ kezelésében az Inkubátor Ház. A Ház beruházását a Munkaügyi Minisztérium Munkaerőpiaci Bizottságától pályázat útján megkapott 15 mFt vissza nem térítendő támogatás felhasználásával sikerült megvalósítani.

A kis- és középvállalkozói réteg létrehozásának, erősítésének egyik külföldön számos helyen sikerrel alkalmazott eszköze az úgynevezett inkubátor rendszer megszervezése és működtetése. Az intézmény kezelését és működtetését az Ózdi Vállalkozói Központ alapítványi formában látja el.

Az Inkubátor Ház a helyiségbérlet valamint az infrastruktúrális háttér biztosításán túl egyéb szolgáltatásokat - tárgyaló, oktatási kabinet, vendégszoba - is nyújt partnerei számára, valamint az inkubáció lényegéből fakadóan a vállalkozók a vállalkozás hatékony működtetéséhez a napi feladatok megoldásához szakmai segítséget vehetnek igénybe.

A működés óta ezt a szerepet betöltve mintegy 60 különböző típusú vállalkozó állt bérleti viszonyban az Inkubátor Házzal és ezek túlnyomó része a ház méreteit kinőve, megerősödve sikeres vállalkozásként folytatták tevékenységüket. 1998-ban tevékenységünk az országban elsők között megnyíló innovációs centrummal bővült. Az innovációs központ az Inkubátor Ház 4. szintjén, az ÓVK szervezeti egységéhez szorosan illeszkedve helyezkedik el, így nincs szükség saját tárgyaló és előadó helyiségek kialakítására.

A kis- és középvállalkozások fejlődésének záloga az innováció. Sajnos azonban pont ez a kör az aki nem tudja, hogy az újszerű megoldás amivel a gazdálkodását hatékonyabbá teszi az maga az innováció. Ahhoz, hogy ezek a megoldások elterjedjenek, el kell juttatni a szakmai ismereteket, tudományos eredményeket az érintettekhez. Az inkubátorok számára kötelező feladat a vállalkozások életképességének növelése. Ez az életképesség napjaink információs forradalmában döntően attól függ, hogy a szükséges ismeret, információ milyen gyorsan jut el ahhoz, akinek erre szüksége van.

Az alapítvány a vállalkozói tanácsadáson, képzésen és a kisvállalkozói tőkejuttatáson túl, a fentieket fontos feladatának tekinti.

 

Az ÓVK rövid története

1992-ben az országban elsők között nyílt Inkubátor ház Ózdon. A Vállalkozók Háza 17 vállalkozás számára nyújtott szolgáltatást.

1992 és 1998 között az Inkubátor Házban összesen 65 vállalkozó kezdte el tevékenységét.

A Kohászatnál az '50-es években épült a Faminta raktár.

1996 - 1997-ben a tetőtér beépítésével és az épület teljes átalakításával nyerte el végső alakját a térségi Inkubációs Központ.

Az átalakítás során, egy korszerű Inkubációs Központ került kialakításra.

A ház öt szintjén a rendelkezésre álló teljes alapterület 4000m2. A bérbe adható terület nagysága 2150m2. A bérbe adható helyiségek száma 43, ezen felül két tárgyaló helyiség.

A házban jelenleg 37 vállalkozás működik. Bérelt alapterület 1990m2. A ház működtetése során tanácsadással és irodatechnikai szolgáltatással állunk a vállalkozók rendelkezésére.