A munkaszakaszok leírása Nyomtat

<<< Részfeladatok listája

 

Munkaszakasz sorszáma: 1
Munkaszakasz kezdete és vége: 2009.04.01. – 2010.03.31.
Részfeladatok sorszáma és megnevezése:

2.

Termikus vizsgálatok

2.1.

A projekt munkatervének összeállítása, egyeztetés a közreműködő szervezetekkel és személyekkel.

2.2.

A vizsgálati körbe tartozó hulladékok körének felmérése a régióban

2.3.

Akkreditált mintavétel a vizsgálati körbe vonható hulladékokból

2.4.

Hulladékminták kémiai összetételének meghatározása

2.5.

Az analitikai eredmények értékelése

2.6.

A további feladatok meghatározása a fázisjelentés alapján

2.7.

Fizikai.kémiai számítások végzése, a hulladékkezelés, és fémkinyerés paramétereinek a meghatározására.

2.8.

Termikus laboratóriumi vizsgálatok végzése a 2.6-ban meghatározott paraméterek szükséges értékeinek a meghatározására

2.9.

Kísérleti eredmények értékelése, esetlegesen szükséges további kísérletek programjának meghatározása

2.10.

Kísérletek végső értékelése, pilotvizsgálatok feltételeinek kidolgozása

2.11.

Kísérletek végzése pilotberendezésen a végleges termikus technológia feltételeinek meghatározására.

3.

Hidrometallurgiai vizsgálatok

3.1.

Kísérleti program meghatározása

3.2.

Elektrokémiai számítások

3.3.

Fémkinyerési vizsgálatok

3.4.

Hidrometallurgiai vizsgálatok értékelése

3.5.

Hidrometallurgiai technológia kidolgozása

3.6.

A K+F munka összefoglalása projektjelentésben

4.

Komplex technológiára irányuló kutatás-fejlesztési tanulmány elkészítése
Az elvégzendő feladatok leírása:

2.

A vizsgálat körébe vont fémoxid tartalmú porok redukáló hevítése, a keletkező füstgázok kondenzálása, a leválasztott fémoxid porok oxidkoncentrációjának növelése.

2.1.

A projekt munkatervének összeállítása a résztvevő és közreműködő szervezetekkel és magánszemélyekkel. Az elvégzendő feladatok felosztása, a projekt futása közbeni információcsere logisztikájának meghatározása.

2.2.

A vizsgálati körbe tartozó hulladékok körének felmérése a régióban. Az ipari kooperációs partnerek felkeresése, a projekt céljainak és módszereinek ismertetése, a releváns hulladékok körének egyeztetett meghatározása, a rendelkezésre álló mennyiségi, minőségi információk begyűjtése a kooperációs partnerektől ( Ózdi Acélművek Kft., DAM 2004 Kft., AES Kft.,Koalfémtransz Kft.)

2.3.

A 2.2-ben végzettek alapján a definiált hulladékok tulajdonosainál, a keletkezési feltételeknek megfelelő mintavételi terv alapján akkreditált mintavétel a hulladékokból.

2.4.

A begyűjtött hulladékminták és eluátumaik kémiai összetételének meghatározása a FUROL Kft. akkreditált analitikai laboratóriumában.

2.5.

Az analitikai eredmények értékelése. Az eredmények alapján a hulladékok minősítése fémoxidtartalmuk nagysága, és az oxidokat alkotó fémek alapján.

2.6.

A 2.5. eredményei alapján a releváns fém, illetve fémoxid tartalom alapján az elvégzendő számítások szisztémájának meghatározása.

2.7.

Fizikai.kémiai számítások végzése, a hulladékkezelés, és fémoxid, illetve fémkinyerés paramétereinek a meghatározására.

2.8.

Termikus laboratóriumi vizsgálatok végzése a 2.6-ban meghatározott paraméterek szükséges értékeinek a meghatározására. A kísérletek eredményeinek összevetése a számítási eredményekkel.

2.9.

Kísérleti eredmények értékelése, esetlegesen szükséges további kísérletek programjának meghatározása.

2.10.

Kísérletek végső értékelése, nagylaboraróriumi, kvázipilot kísérletek körülményeinek kidolgozása.

2.11.

Kísérletek végzése pilotberendezésen a végleges termikus technológia feltételeinek meghatározására. A keletkezett termékek tulajdonságainak meghatározása.

Várható eredmények megnevezése:

2.
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
2.6.
2.7.
2.8.
2.9.

Termikus direktredukciós eljárás(ok) a projekt tárgyát képező veszélyes hulladékok fém, fémoxid tartalmának a dúsítására, a maradék anyag feldolgozásra alkalmas állapotba hozására.

A feladatok és az eredmények dokumentálásának formája:

2.
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
2.6.
2.7.
2.8.
2.9.
2.10.
2.11.

Az egyes részfeladatok eredményeit laboratóriumi és vizsgálati jegyzőkönyvek rögzítik. A projekt előrehaladása szempontjából hangsúlyos elemeknél fázisjelentések készülnek.
Munkaszakasz sorszáma: 2
Munkaszakasz kezdete és vége: 2010.04.01. – 2010.09.30.
Részfeladatok sorszáma és megnevezése:

2.12.

Termikus technológia kidolgozása.

3.

Hidrometallurgiai vizsgálatok

3.1.

Kísérleti program meghatározása

3.2.

Elektrokémiai számítások

3.3.

Fémkinyerési vizsgálatok

3.4.

Hidrometallurgiai vizsgálatok értékelése

3.5.

Hidrometallurgiai technológia kidolgozása

3.6.

A K+F munka összefoglalása projektjelentésben

4.

Komplex technológiára irányuló kutatás-fejlesztési tanulmány elkészítése

5.

Disszemináció

5.1.

Projektnyitó szakmai fórum

5.2.

Köztes szakmai fórum a termikus vizsgálatok eredményeiről

5.3.

Köztes szakmai fórum a hidrometallurgiai vizsgálatok eredményeiről

5.4.

A projekt eredményeit bemutató kiadványok

5.5.

Internetes honlap üzemeltetése

5.6.

Zárókonferencia

Az elvégzendő feladatok leírása:

2.12.

A korábbi pontokban bemutatott munkák eredményeire alapozva javasolt üzemi technológia, vagy technológiai változatok kidolgozása, a vizsgálati körbe vont hulladékok első, termikus feldolgozási módjaira.

3.

Hidrometallurgiai vizsgálatok

3.1.

Kísérleti program meghatározása. A 2. részfeladatok összesített eredményeire alapozva, a hidrometallurgiai vizsgálatok körének behatárolása, a szelektív fémkinyerés során vizsgálandó fémek körének meghatározása.

3.2.

Elektrokémiai számítások. A hidrometallurgiai vizsgálatok laboratóriumi körülményeinek, a szüksége laborrendszer összeállításához szükséges elektrokémiai számítások elvégzése. A kísérleti modell felépítése, tesztelése.

3.3.

Az elvégzett elektrokémiai számítások alapján készült modellen fémleválasztási vizsgálatok végzése, a 2.9. és a 2.11. ponban foglaltak szerint nyert anyagmintákon.

3.4.

A 3.3. szerint elvégzett leválasztási modellel szerzett fémminták vizsgálata, esetlegesen szükséges visszacsatolások a 3.3-ig.

3.5.

A 3.3. és a 3.4. eredményei alapján a hidrometallurgiai technológiai javaslat kidolgozása.

3.6.

Mindkét fázis (termikus, hidrometallurgiai) eredményeinek összesítése, a két feldolgozási/fémkinyerési eljárás kapcsolódási pontjainak megjelölése, gazdaságossági vizsgálat az együttes, illetve külön-külön telepítés optimális feltételeinek a meghatározására. A két eljárás illeszthetőségének a meghatározása a régió ipari, logisztikai, infrastrukturális szerkezetébe.

4.

A 3.6.pontban írtak rögzítése minden ipari kooperációs partner számára feldolgozható és értelmezhető formában.

5.

Disszemináció

5.1.

Projektnyitó szakmai fórum, a projektben részvevő vállalkozások és személyek, valamint az ipari kooperációs partnerek képviselőinek a részvételével.

5.2.

Köztes szakmai fórum a termikus vizsgálatok eredményeiről, az 5.1-ben megjelöltek részvételével.

5.3.

Köztes szakmai fórum a hidrometallurgiai vizsgálatok eredményeiről, az 5.1-ben megjelöltek részvételével.

5.4.

A projekt eredményeit bemutató kiadványok szerkesztése, elkészítése, disszeminálása.

5.5.

Internetes honlap üzemeltetése

5.6.

Zárókonferencia

Várható eredmények megnevezése:

2.12.

Termikus technológia kidolgozása.

3.
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.
3.6.
4.

Termikus és hidrometallurgiai vizsgálatok
A termikus redukciós és hidrometallurgiai eljárás(ok) kidolgozott technológiái, a két feldolgozási/fémkinyerési eljárás kapcsolódási pontjai, az együttes, illetve külön-külön telepítés optimális feltételei. A két eljárás illesztése a régió ipari, logisztikai, infrastrukturális szerkezetébe. A szükséges adaptációs feladatok.

5.

Disszemináció. Zárókonferencia

5.1.
5.2.
5.3.
5.4.
5.5.
5.6.

A teljes projekt eredményeit összefoglaló, a kompetens ipari kooperációs kör mindegyike számára értelmezhető, feldolgozható, alkalmazható kutatási jelentés és megvalósíthatósági tanulmány, mely alkalmas a bevezetésre alakuló vállalkozás megszervezéséhez szükséges teendőkre.

A feladatok és az eredmények dokumentálásának formája:

2.12.

Termikus technológia kidolgozása.

3.
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.
3.6.
4.
4.1.
5.
5.1.
5.2.
5.3.
5.4.
5.5.
5.6.

Az egyes részfeladatok eredményeit laboratóriumi és vizsgálati jegyzőkönyvek rögzítik. A projekt előrehaladása szempontjából hangsúlyos elemeknél fázisjelentések készülnek.
A köztes szakmai fórumok számára fázisjelentések.
A projekt zárásakor projekt zárójelentés és megvalósíthatósági tanulmány.
A disszemináció során nyomdai kivitelű kiadványok, összefoglaló, ismeretterjesztő szintű promóciós kiadványok.
Internetes honlap üzemeltetése.
Zárókonferencia

 

Ózdi Vállalkozói Központ és Inkubátor Alapítvány 2009-2010