Részfeladatok listája Nyomtat

<<< Résztvevő személyek

 

S.sz: Megnevezés:

A teljesítés felelőse:

A részfeladat kezdete és vége

Eredmény megnevezése

1.

Projekt menedzsment tevékenységek

1.1.

Projektvezetés és koordinálás

Kóczián Tamás

2009.04.01.-2010.09.30.

Projekt megvalósítás

1.2.

Projektadminisztráció vezetés

Molnár Lilla

2009.04.01.- 2010.09.30.

Projekt megvalósítás

1.3.

Projekt gazdasági menedzselése

Csépányi Bárdos Nikolett

2009.04.01.- 2010.09.30.

Projekt megvalósítás

2.

Termikus vizsgálatok

2.1.

A projekt munkatervének összeállítása, egyeztetés a közreműködő szervezetekkel és személyekkel.

Dr. Grega Oszkár
Dr. Török Béla

2009.05.01.-
2009.05.15.

Projektterv

2.2.

A vizsgálati körbe tartozó hulladékok körének felmérése a régióban

Dr. Grega Oszkár

2009.05.16.-
2009.07.31.

Hulladékkataszter

2.3.

Akkreditált mintavétel a vizsgálati körbe vonható hulladékokból

Dr. Márkus Róbert
Horváth János

2009.08.01.-
2009.08.31.

Mintasorozat

2.4.

Hulladékminták kémiai összetételének meghatározása

Dr. Grega Oszkár

2009.09.01.-
2009.09.30.

Kémiai összetétel, laboratóriumi jegyzőkönyvek

2.5.

Az analitikai eredmények értékelése

Dr. Grega Oszkár
Dr. Török Béla

2009.10.01.-
2009.10.15.

Fázisjelentés

2.6.

A további feladatok meghatározása a fázisjelentés alapján

Dr. Grega Oszkár
Dr. Török Béla

2009.10.16.-
2009.10.31.

Kutatási részterv

2.7.

Fizikai-kémiai számítások végzése, a hulladékkezelés, és fémkinyerés paramétereinek a meghatározására.

Dr. Márkus Róbert
Ferenczi Tibor

2009.11.01.-
2009.11.30.

Számítási eredmények

2.8.

Termikus laboratóriumi vizsgálatok végzése a 2.6-ban meghatározott paraméterek szükséges értékeinek a meghatározására

Ferenczi Tibor
Dr. Márkus Róbert
Horváth János

2009.11.01.-
2009.12.30.

Vizsgálati jegyzőkönyv

2.9.

Kísérleti eredmények értékelése, esetlegesen szükséges további kísérletek programjának meghatározása

Dr. Grega Oszkár
Dr. Márkus Róbert

2009.11.01.-
2009.12.30.

Fázisjelentés tervezet

2.10.

Kísérletek végső értékelése, pilotvizsgálatok feltételeinek kidolgozása

Dr. Grega Oszkár
Ferenczi Tibor
Dr. Márkus Róbert
Horváth János

2010.01.01.-
2010.01.20.

Fázisjelentés, pilot-technológia

2.11.

Kísérletek végzése pilotberendezésen a végleges termikus technológia feltételeinek meghatározására.

Dr. Grega Oszkár
Ferenczi Tibor
Dr. Márkus Róbert
Horváth János

2010.01.21.-
2010.04.30.

Kísérleti jegyzőkönyv

2.12.

Termikus technológia kidolgozása.

Dr. Grega Oszkár
Dr. Török Béla

2010.05.01.-
2010.05.30.

Üzemi technológia

3.

Hidrometallurgiai vizsgálatok

3.1.

Kísérleti program meghatározása

Dr. Grega Oszkár
Ferenczi Tibor

2009.12.01.-2009.12.31.

Vizsgálati eredmények

3.2.

Elektrokémiai számítások

Dr. Márkus Róbert

2010.01.01.- 2010.01.30.

Számítási eredmények

3.3.

Fémkinyerési vizsgálatok, hidrometallurgiai eljárással

Ferenczi Tibor

2010.01.01.-2010.06.30.

Jegyzőkönyv

3.4.

Hidrometallurgiai vizsgálatok

Dr. Grega Oszkár
Ferenczi Tibor
Dr. Márkus Róbert

2010.01.01.-
2010.01.30.

Jegyzőkönyv

3.5.

Hidrometallurgiai vizsgálatok értékelése, üzemi hidrometallurgiai technológia kidolgozása

Dr. Grega Oszkár
Ferenczi Tibor
Dr. Márkus Róbert

2010.02.01.-
2010.02.28.

Technológia

3.6.

A K+F munka összefoglalása projektjelentésben

Dr. Grega Oszkár
Dr. Török Béla

2010.03.01.-
2010.04.30.

Projektjelentés

4.

Komplex technológiára irányuló kutatás-fejlesztési tanulmány elkészítése

Dr. Grega Oszkár
Dr. Török Béla

2010.06.01.-
2010.08.31.

5.

Disszemináció

5.1.

Projektnyitó szakmai fórum

Dr. Grega Oszkár

2009.04.20-25.

A projekt céljának, stratégiájának ismertetése

5.2.

Köztes szakmai fórum a termikus vizsgálatok eredményeiről

Dr. Török Béla
Kóczián Tamás

2010.06.01.-
2010.06.03.

Szakmai részeredmények megvitatása

5.3.

Köztes szakmai fórum a hidrometallurgiai vizsgálatok eredményeiről

Dr. Török Béla
Kóczián Tamás

2010.06.10.-
2010.06.15.

Szakmai részeredmények megvitatása

5.4.

A projekt eredményeit bemutató kiadványok szerkesztése, készítése

Dr. Grega Oszkár
Dr. Török Béla

2010. 07. 01.-
2010.08.30.

Saját összefoglaló kiadvány megjelentetése

5.5.

Internetes honlap üzemeltetése

Kóczián Tamás

2009.04.01.-
2010.09.30.

A projektet és eredményei folyamatosan bemutató (on-line) honlap

5.6.

Zárókonferencia

Dr. Grega Oszkár

2010.09.10-15.

Projekteredmények, technológiai lehetőségek megvitatása, propagálása


A munkaszakaszok leírása >>>

 

Ózdi Vállalkozói Központ és Inkubátor Alapítvány 2009-2010